Jammer GSM GPS DCS CDMA

Jammer GSM GPS DCS CDMA – pomiary widma

Urządzenie jest mało skomplikowane. Posiada tylko gniazdo do ładowania 5V i włącznik. Trzy anteny u góry nadają sygnał zakłócający. Pierwsza antena nadaje sygnał CDMA i GSM, druga GPS a trzecia DCS.  Poniżej obrazy widm sygnałów zakłócających.

Kliknij w obrazek aby zobaczyć powiększenie.

GPS:

GSM:

DCS:

Widmo 100MHz – 2GHz:

Widmo 220MHz – 720MHz:

Pomiary wykonane analizatorem widma USB-SA124B — 12.4 GHz Spectrum Analyzer

https://signalhound.com/products/usb-sa124b/