Moduły FRS

Zdjęcie modułu FRS:

Wymiary i pinout modułu:

Test urządzenia:

Opis modułu – sr_frs_0w5

Schemat bez procesorafrs_sch

Schemat z procesoremfrs_sch_mcu

Komendy sterującefrs_com