Mapy Topograficzne Polski 1:50000

Mapy Topograficzne Polski 1:50000, wersja „3cd”
Zmniejszona z oryginału do rozmiaru 50% i wyostrzona.
Z kompletem plików kalibracyjnych.„Dziura” w okolicy Łodzi na CD2 (mapa m-34-4-d) została załatana kolorową
mapą z serii 1:100000 obejmującą kwadraty m-34-3 i m-34-4, lecz plik
.map ma narożniki ustawione tak, jakby mapa ta obejmowała tylko kwadrat
M-34-4-D.  Jeśli poprawiasz pliki .map automatycznie skryptem fixcal,
to ustawi on narożniki mapy na rzeczywistą ramkę mapy, możesz więc chcieć
później ręcznie odtworzyć deefinicje narożników wg pliku z CD.