CZTEROOBWODOWY ĆWIERĆFALOWY FILTR PASMOWY 70cm

Filtr zakupiony na aukcji:

https://allegro.pl/oferta/czteroobwodowy-cwiercfalowy-filtr-pasmowy-430mhz-12225932467


Podzespół przeznaczony był do pracy w obwodach w.cz. radiostacji na zakres 300-450MHz.

Składa się z czterech rezonatorów ćwierć falowych skróconych górną pojemnością strojącą.

Filtr współpracował z radiostacją o mocy wyjściowej 250W.

Konstrukcja filtru składa się z aluminiowej srebrzonej skręcanej obudowy w której znajdują się cztery mosiężne srebrzone pręty strojone (o średnicy 6 mm) gwintowanymi stroikami o średnicy 12 mm.

Standard złącz filtru typu żeńskie N.

Filtry zostały przez producenta zabezpieczone przed wilgocią za pomocą malowania specjalną elastyczną masą uszczelniającą.

Aby przestroić filtr na częstotliwość pasma amatorskiego należy nagrzać obudowę do temperatury ok. 120° C (np. w piekarniku). Pozwoli to na poruszenie stroików.

Do procedury strojenia potrzebny jest wobulator lub w ostateczności generator w woltomierzem lub miernikiem mocy. Przy prawidłowym zestrojeniu otrzymujemy filtr pasmowy o szerokości ok 10MHz i tłumieniu pozapasmowym lepszym niż 70dB.

Wymiary obudowy filtru 129×121 mm.

Wnętrze filtra:

Strojenie filtra

Podłączenie do analizatora HP8712T i wstępne nastrojenie.

Wyniki pomiarów po końcowym strojeniu.

Ustawienie stroików do wstępnego nastrojenia na pasmo 430-40MHz.

Stroiki zalane lakierem po zakończeniu strojenia