Przemiennik 70cm SR3XX Fusion


TX RX Wires-X ID Lokator
439.025 MHz 431.425 MHz ID 18738 ROOM 28738 JO82KL

Aktualna konfiguracja

Przemiennik Yaesu DR-1
Moc 15 W
Antena odbiorcza/nadawcza X-200N Diamond 8 dB
zamontowana 60m nad ziemią (ok. 160m n.p.m )
Kabel 10m 1/2″
Zasilanie Zasilacz impulsowy 12 V, 20 A