TM-V7

Opis ogólny .

Kenwood TM-V7 jest radiem mobilowym pracującym w paśmie 2m i 70 cm. Po podłączeniu do zasilacza umożliwia zainstalowanie w domu jako stacjonarne. Zasilany jest napięciem 13,8V. Maksymalny pobór prądu wynosi 11A. Nowością w dziedzinie wyświetlania jest niebieski kolor wyświetlacza z możliwością pracy w trybie negatywu i pozytywu. Sam wyświetlacz jest bardzo duży, przejrzysty, mogący pomieścić bardzo dużo informacji. Pozwala wyświetlić jednocześnie dwie częstotliwości, opis do nich (max 7 znaków), dwa S-metry, ustawienia DTSS, CTCSS, sygnalizować skok częstotliwości i numer pamięci i funkcje przycisków. Z przodu znajdują się cztery przyciski mogące zmienić swoją funkcję w zależności od trybu pracy. Zaletą wyświetlacza jest możliwość czytania parametrów z każdego kąta. Radio posiada 280 komórek pamięci, ilość ta zmniejsza się, gdy do częstotliwości chcemy dopisać literowy opis. Jest ich wtedy 180. Radio wykonane jest z wysokoudarowego plastyku odpornego na upadki i inne uszkodzenia mechaniczne. Budowa radiotelefonu jest zwarta i wykorzystana do maksimum. Na radiatorze w tylnej części znajduje się wentylator, który włącza się po naciśnięciu PTT i kończy pracę, jeżeli czujnik wykryje obniżenie temperatury do poziomu temperatury pokojowej. Patrząc z tyłu radio przypomina nagrobek, ponieważ wyświetlacz wystaje około półtora centymetra ponad obudowę. Cały przedni panel ma możliwość odłączenia od obudowy i zabranie go ze sobą wtedy, gdy radio montowane jest w samochodzie. Połączenie przedniego panelu z obudowa wymaga tylko czterech przewodów. W radiotelefonie wbudowany jest na stałe duplekser, co zaowocowało tylko jednym gniazdem antenowy dla obu pasm. Z lewej strony panelu przedniego znajduje się gniazdo do podłączenia modemu TNC o prędkości 1200bps i 9600bps. Mikrofon posiada pełna klawiaturę DTMF, cztery klawisze sterujące pracą radia, klawisze przełączania częstotliwości w górę i dół, przełącznik blokujący całą klawiaturę i oczywiście PTT. Połączony z radiem jest standardową wtyczką ośmiopinową typu RJ wykorzystywaną w sieciach komputerowych i telefonii przewodowej. Na kablu zasilającym zamontowane są standardowo trzy bezpieczniki.

Parametry Radiowe .

Wszystkie pomiary radiowe zostały wykonane na analizatorze widma amerykańskiej firmy IFR SYSTEMS, INC., model COM-120A pracującego od 250 kHz do 1Ghz.

Parametry podstawowe:

Zakres: 144-146 MHz 430-450 MHz
Modulacja: F3E (FM)
Impedancja anteny: 50 om
Zakres temperaturowy pracy: -20C ÷ +60C
Napicie zasilania: 13,8V
Stabilność częstotliwości: +/- 3 ppm
Wymiary (szer/wys/dł): 140 x 54,5 x 205,5 mm
Waga: 1,2kg

Nadajnik:

Moc wyjściowa 2m: low 5,14W medium 10,3W high 49,7W
Moc wyjściowa 70cm: low 6,1W medium 10,7W high 36,5W
Pobór prądu: low 3,5A medium 5A high 11A
Sposób modulacji: reaktancyjne
Dewiacja: 5 kHz
Zniekształcenia modulacji: 3% i mniej
Impedancja mikrofonu: 600 om
Tłumienie niepożądanych: -60dB i więcej

Odbiornik:

Pobór prądu przy odbiorze: 0,5A
Czułość 2m (z AIP): 0,16 mikroV przy SINAD = 12dB
Czułość 70cm (z AIP): 0,14 mikroV przy SINAD = 12dB
Czułość 2m (bez AIP): 0,12 mikroV przy SINAD = 12dB
Czułość 70cm (bez AIP): 0,10 mikroV przy SINAD = 12dB
Odchyłka częstotliwości: +/- 50 Hz
Pośrednie częstotliwości: 2m: 38,84MHz 450kHz, 70cm: 45,05MHz 455kHz
Selektywność: (-6dB) 12kHz i więcej (-60dB) 28kHz i mniej
Moc wyjściowa m.cz: 2W
Obsługa .Wszystkie parametry użytkowe ustawia się w menu składającego:
1. Skrócona instrukcja obsługi
2. Parametry wyświetlacza
3. Ustawienia wyświetlania
4. Pamięć częstotliwości
5. Parametry funkcji przemiennika
6. Programowanie zakresów RX
7. Pamięć DTMF
8. Metody zatrzymania skanera
9. Włączenie / wyłączenie AIP
10. Włączenie / wyłączenie APO
11. Ustawienie czasu TOT
12. Parametry DTSS
13. S-metr squelch
14. Ustawienia wyjścia m.cz
15. Przełączanie ustawień w stosunku do prędkości modemu TNC
16. Ustawienia dotyczące mikrofonu.
17. Parametry funkcji przemiennikaRadio posiada skróconą instrukcję podstawowych działań, takich jak skanowanie, wpisywanie do częstotliwości, itp. Jako tekst powitalny można wpisać dowolny siedmioznakowy tekst np. imię.
Analizator widma można ustawić na 25,49,73,147 „pasków”. Zmienić można również funkcje czterech klawiszy na panelu przednim. Wyświetlacz w kolorze niebieskim z białymi znakami może pracować w trybie negatywu i pozytywu. Istnieje możliwość regulacji kontrastu (15 stopni) i oświetlenia ( 5 stopni). W celu zapobieganiu oślepieniu kierowcy przez radiotelefon w czasie jazdy w nocy mamy możliwość włączenia funkcji Auto Dimmer (ściemnianie wyświetlacza po kilku sekundach od naciśnięcia ostatniego klawisza).
Radio posiada możliwość zapisania 280 komórek pamięci. Ilość ta zmniejsza się do 180 gdy do częstotliwości chcemy dopisać siedmioznakowy opis. Podział 180 komórek na pasma 2m i 70 cm może odbyć się w czterech wariantach: 90:90,110:70, 130:50, 50:130. Każdą pamięć można zablokować w celu omijania jej przez skaner. Radio posiada nieznaną dotychczas funkcję czterech zestawów ustawień. Każdy zestaw pozwala na ustawienie całkowicie odmiennych ustawień. Po włączeniu ustawia się na ostatnio użyty zestaw a dwoma klawiszami można wybrać dowolny inny. W każdym zestawie można różnie ustawić wszystkie parametry z menu.
Radio ma możliwość pracy przez przemienniki. Amerykańska wersja posiada funkcję automatycznego włączania shiftu w momencie dostrojenia do częstotliwości przemienników. Shift możemy płynnie ustawić (skok 5kHz) w zakresie od 5kHz do 30 MHz.
Zakres częstotliwości odbiornika możemy zmieniać w szerokim zakresie od 118 do 174 MHz i od 300 do 524MHz.
Radio posiada 10 pamięci DTMF o pojemności 16 znaków. Wywołanie pamięci polega na naciśnięciu PTT i cyfry oznaczającej nr komórki pamięci na mikrofonie.
Skaner może pracować zarówno w górę jak i w dół. Czas zatrzymania na kanale można zmienić w dwóch opcjach: tak długo jak na kanale znajduje się jakaś nośna lub przez pięć sekund, później skaner pracuje dalej. Radio posiada trzy pary pamięci do skanera. Ustawia się w nich częstotliwość początkową i końcową. Jednocześnie można skanować na obu pasmach.
Radio posiada użyteczną funkcje AIP, która po włączeniu przesuwa punkt pracy tranzystora w wzmacniaczu wejściowym odbiornika, co powoduje wycięcie w 95% zakłóceń z sąsiednich kanałów. Spada wtedy nieco czułość radia. W terenach zabudowanych, dużych aglomeracjach miejskich funkcję tę należy włączyć na stałe ze względu na duży poziom zakłóceń.
Dla zapominalskich i śpiochów radio daje możliwość włączenia funkcji APO, czyli automatycznego wyłączenia radia, gdy przez 2 godziny na kanale nie wystąpi żaden sygnał.
Funkcja TOT (Time Out Timer) uniemożliwia gadułą rozwinięcie swoich skrzydeł. Po 3, 5 lub 10 minutach wyłącza PTT i należy powtórnie nacisnąć PTT, aby móc dalej mówić.
Jedna z nowszy opcji, jaką daje Kenwood jest S-metr Squelch. Jest to możliwość ustawienia blokady szumów na poziomie wartości sygnału na S-metrze. Oznacza to, że możemy ustawić S-metr Squelch na wybranym poziomie i radio nie odblokuje się dopóki sygnał przychodzący nie będzie miał siły równej lub większej od zadanej wartości. Jest to bardzo pomocna funkcja w wypadku skanowania całego pasma np. dwumetrowego. Na wielu częstotliwościach słyszymy stacje, które nas nie interesują, ale nie możemy zlikwidować ich przez skręcenie squelch do maximum. Wtedy ta funkcja spełnia rewelacyjnie swoją rolę.
Poza tym squelch nie uszczęśliwia nas szumem, jest idealnie cichy, nie przedostają się żadne zbędne sygnały.
W tylnej części radia znajdują się dwa gniazda mały jack do podłączenia zewnętrznych głośników. Można dowolnie zmienić konfigurację tych wyjść.
Przy wywołaniu selektywnym radio posiada możliwość odpowiedzi wołającemu. Czas pomiędzy odbiorem wywołania nadaniem odpowiedzi można regulować w dwóch zakresach: 350ms i 550 ms. Możemy również ustawić kod do wywołania DTSS; indywidualny i grupowy. W pamięci możemy zapisać pięć kodów indywidualnych i jeden grupowy.
Radio mam możliwość podłączenia modemu TNC o prędkości 1200 i 9600 bps. W jednym z menu istnieje możliwość zmiany wejść z radia do modemu z 1200 na 9600 bps.
Mikrofon posiada bardzo bogate możliwości operowania całym radiem. Funkcje zdalnego sterowania możemy wyłączyć i jest to potrzebne do wysyłania DTMFu z pamięci. Ustawienia czterech klawiszy funkcyjnych na mikrofonie również można zmieniać dowolnie.
W wypadku pracy radiotelefonu jako przemiennik (tylko w wersji amerykańskiej) funkcja PTT Hold podtrzymuje nadawanie przez 2 sekundy od momentu zaniknięcia sygnału na drugim paśmie.
Jako standardowa opcja zainstalowano koder i dekoder CTCSS. Do dekodera CTCSS dodano jeszcze jedna funkcje a mianowicie skaner tonów. W momencie nasłuchu stacji nadającej z CTCSS można odczytać, jakiego tonu używa korespondent.
W paśmie lotniczym tj., od 118 MHz do 138 MHz radio automatycznie przełącza się w tryb odbioru modulacji AM.
Radio posiada analizator widma radiowego w regulowanym w menu zakresie. Na szerokość kontrolowanego pasma ma tu wpływ skok syntezy i ustawione w menu ilość kanałów. Zakres działania zawiera się pomiędzy 125 kHz a 7,35 MHz. Po włączeniu tej funkcji na wyświetlaczu pojawia się w górnej części częstotliwość a w dolnej analizator. Natychmiast zostają skanowane częstotliwości. Gdy radio usłyszy jakiś sygnał, mierzy siłę i wyświetla w formie słupków. Słupki mają wysokość zróżnicowana w zależności od siły sygnału. Skanowanie nie przeszkadza w normalnym słuchaniu pojedynczego kanału. Gdy chcemy sprawdzić, co słychać na innym kanale przestrajamy radio bez konieczności wyłączenia funkcji analizatora. Funkcja ta pozwala na kontrolowanie pasma np. w czasie zawodów bez przełączania się z aktualnie zajmowanego kanału. Wiemy natychmiast, że na sąsiednim kanale pracuje jakaś stacja i z jakim sygnałem.Mikrofon posiada pełna klawiaturę DTMF, która umożliwia oprócz nadawania sygnałów DTMF po przyciśnięciu PTT zdalne sterowanie:
1. Włączenie analizatora widma
2. Załączenie CTCSS
3. Kontrola wejścia przemiennika
4. Przestrajanie co 1MHz
5. Blokada szumu
6. Uruchomienie dźwiękowej informacji o częstotliwości
7. Załączenie regulacji głośności (regulacja #,*)
8. Załączenia drugiego takiego samego zakresu na drugiej pozycji
9. Załączenie regulacji blokady szumy (regulacja #,*)
0. Regulacja mocy
A. Przejście w tryb wprowadzania częstotliwości
B. Klawisz Control
C. Włączenie funkcji przemiennika (tylko w wersji amerykańskiej)
D. Klawisz funkcyjny
#. Kanał w dół
*. Kanał w górę

Zdalne sterowanie jest również dostępne z drugiego radiotelefonu. Polega to na nadawaniu tonów DTMF odpowiadających klawiszom na mikrofonie. Można dzięki temu zmienić częstotliwość, moc, włączyć ton CTCSS i wiele innych.
Dostęp do pasma, na którym chcemy nadawać lub dokonać zmian ustawień, odbywa się przez lekkie naciśnięcie potencjometru głośności przypisanego do danej części wyświetlacza. Po włączeniu funkcji Control mamy możliwość zmiany parametrów drugiego pasma nawet wtedy, gdy na pierwszym nadajemy; możemy radio przestrajać, zmieniać ustawienia.
Można też wyłączyć jedno pasmo, jeżeli mamy ochotę słuchać tylko na jednej częstotliwości. Informacją, na którym paśmie obecnie pracujemy jest sygnalizowane napisem PTT nad częstotliwością.
Instrukcja obsługi jest napisana w formie obrazkowej, przejrzyście, bez błędów, jest zrozumiała w 100% dla każdego, kto się spotkał, choć raz z radiotelefonem.

Podsumowanie

Przez trzy miesiące użytkowania radiotelefonu nie natrafiłem na żadne poważniejsze wady. Dźwięk wydobywający się z głośnika jest czysty i niezniekształcony. Modulacja jest głośna, bez zakłóceń, typowa dla radia z modulacja FM. Użytkowany w mieście nie miał problemu z wycięciem zakłóceń i dopuszczeniu tylko sygnału właściwego. Po włączeniu funkcji AIP jakiekolwiek zakłócenia zniknęły w całości. Po zainstalowaniu w samochodzie z anteną duobandową nie było najmniejszych problemów porozmawiać z korespondentami oddalonymi o 50 i więcej kilometrów. Wejście zasilające jest dobrze odfiltrowane, nie było słychać w głośniku żadnych zakłóceń (np. od silnika samochodowego).
Jedynym mankamentem radia jest samoczynne przełączanie się funkcji radia, gdy jest włączone zdalne sterowanie z mikrofonu a korespondent nadaje tony DTMF. Jednak po wyłączeniu zdalnego sterowania problem ustaje.
Według mojej oceny radio KENWOOD TM-V7 zasługuje na ocenę bardzo dobrą. Polecam wszystkim, którzy chcą kupić dobre duobandowe radio z modulacja FM.