Radiowa sieć telefoniczna PKP

UWAGA! Wpis archiwalny, system obecnie nie działa

OPIS DZIAŁANIA SYSTEMU

System łączności telefonicznej RASZ umożliwia połączenia miedzy ruchomymi i abonentami telefonicznymi sieci PKP oraz publicznej.

Łączność odbywa się na jednej z dziesięciu par kanałów :

nr –TX———-RX –

0 150,675 —–154,375

1 150,050 —–153,700

2 150,550 —–154,250

3 150,650 —–154,400

4 150,425 —–154,150

5 150,125 —–153,825

6 150,075 —–153,725

7 150,275 —–153,975

8 150,400 —–154,125

9 150,600 —–154,350

Każdy abonent ruchomy ma przydzielone dwa numery: – indywidualny (4-cyfrowy) – grupowy (2-cyfrowy). W numerach tych kolejne cyfry nie mogą się powtarzać.

W komunikacji na trasie stacja ruchoma (SR) – stacja bazowa (SB) informacje służbowe przekazywane są za pomocą tonów o następujcych częstotliwościach (tolerancja +- 4Hz):

F1 = 1124 Hz……….F6 = 1540 Hz………F12 = 2220 Hz

F2 = 1197 Hz……….F7 = 1640 Hz………F13 = 2350 Hz

F3 = 1275 Hz……….F8 = 1746 Hz………F14 = 2510 Hz

F4 = 1358 Hz……….F9 = 1860 Hz

F5 = 1446 Hz……….F10= 1981 Hz

Z tonów tych SR może formułować następujące rozkazy:

NRI (numer indywidualny) – 4 tony o T=100 ms z [F1…F10] odpowiadające cyfrom numeru indywidualnego

NRG (numer grupowy) – 2 tony o T=100 ms z [F1…F10] odpowiadające cyfrom numeru grupowego

ZKT (Żądanie kierunku tel.) – 2 tony : F13, F14 o T=100 ms

ZRŁ (Żądanie rozłączenia łącza) – 2 tony : F12, F13 o T=100 ms

SWn (sygnał wybierczy cyfry, n=[1..0]) – 2 tony : F13 i Fn o T=100 ms

SB może formułować następujące sygnały służbowe:

SWI (selektywne wywołanie indywidualne) – jak NRI

SWG (selektywne wywołanie grupowe) – jak NRG

SGS (sygnał gotowości SB) – litera „R” na telegrafii, f=800 Hz

ISB (indywidualny sygnał blokady) – F13 przez 2,4 s

GSB (grupowy sygnał blokady) – F14 przez 2,4 s

SRŁ (sygnał rozłączenia łącza) – F12 przez 850 ms

PRZEBIEG POŁĄCZENIA Z INNYM ABONENTEM RUCHOMYM W TEJ SAMEJ SB:

———————————————————————————————–

lp…………….SRA (1234)……………………….SB………………………SR B (7890)

1……………..NRI (1234)

2………………………………………………………………SWI (1234)

3………………………………………………………………..SGS

4……………..SW7

5……………..SW8

6……………..SW9

7……………..SW0

8………………………………………………………………..ISB

9…………………………………………………………..SWI (7890)

10……………………………………………………………………………………………….NRI (7890)

11……………………………………………………….sygnał 'wolny’

12……………………………………………………………………………………………….NRI (7890)

13…………………………R…O..Z..M.O..W..A……SR..A…z…SR..B

14……………ZRŁ…………………………………………………………………………………ZRŁ

15…………………………………………………………….SRŁ