GPSDO – generator synchronizowany GPS

Opis konstrukcji

Projekt to kolejna odsłona generatora częstotliwości synchronizowanego sygnałem GPS szeroko opisywanego w internecie. Poprzednia wersja płytki PCB wykorzystywała nasz moduł z Si5351 oraz soft Andrzeja SQ1GU. Pierwowzorem do dalszych prac były artykuły i opracowania kolegi W3PM. Generator znajdzie zastosowanie jako np. wzorzec częstotliwości  do mierników częstotliwości, jako samodzielny generator o dużej dokładności itp.  Układ zasilany jest napięciem od 7-12V, pobór prądu to około 150mA.

Schemat elektryczny

Płytka PCB

Spis części:

  • PCB własnego autorstwa
  • moduł Si5351
  • moduł GPS-a 
  • wyświetlacz OLED 1.3
  • enkoder – impulsator
  • moduł nano  (kompatybilny z Arduino klon)

Umieszczenie zmontowanej płytki w obudowie:

Widok wtyków zasilania i GPS oraz dwóch wyjść sygnału:

Widok frontu urządzenia:

Na ściance frontowej umieszczone są:

  • dwa przełączniki wybierające częstotliwość pracy
  • dioda LED informująca o stabilności 1Hz
  • wyświetlacz OLED
  • enkoder do ustawiania parametrów pracy.

Na wyświetlaczu wyświetlane są informacje od godzinie, dacie, ilości odbieranych satelitów i częstotliwości generowanej. Znak @ z prawej strony informuje o sygnalizuje uzyskania stabilności lepszej niż 1Hz, dodatkowo również poprzez zaświecenie diody LED.  

Oprogamowanie:


Projekt opracowano na podstawie informacji z strony www:

https://radiohobby.pl/projekty/gpsdo-z-si5351-generator-czestotliwosci/